Lượt xem: 23

THÔNG BÁO Về việc thay đổi hình thức tuyển sinh trực tiếp sang hình thức tuyển sinh trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp trên cả nước


Thông tin tài liệu

THÔNG BÁO Về việc thay đổi hình thức tuyển sinh trực tiếp sang hình thức tuyển sinh trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp trên cả nước

Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 77
Tháng 09 : 1.936